RODINNÝ DŮM, BÍLOVICE NAD SVITAVOU/FAMILY HOUSE, BILOVICE NAD SVITAVOU

studie
/study

Bydlet blízko města, bydlet blízko lesa. Na pozemku tak akorát velkém, neutlačeném plošnými limity parcel pro satelitní výstavbu.
Mít pravděpodobnost, takovou, která hraničí s jistotou, že ten krásný výhled zůstane. Znát své sousedy dobře.
Vytvořit místo pro rodinu a její intimitu, pro koníčky, pro setkávání s přáteli a sladit to vše s nepředvídatelnou pracovní dobou.

Na dům se díváme jako na stroj, z pozice činností a procesů v něm probíhajících.
Kapota není nejdůležitější, ale měla by být nadčasová.


/To live near the city, to live near the forest. On land of just the right size, not opressed by parcel area limitations for satellite farms.
To have a likelihood bordering on certainty that the beautiful view will remain the same. To know your neighbours well.
To create a place for family and its intimacy, for hobbies, meeting friends, and to reconcile all this with unpredictable working hours.

We view a house as a machine, from a position of the activities and processes that take place in it. The most important part is not the hood.
It should, however, be timeless.