RODINNÝ DŮM, BLUČINA/FAMILY HOUSE, BLUCINA

studie
/study

Tradiční venkovský dům s hospodářským zázemím a průjezdem do dvora fungoval dlouhá léta. Obecní komunikaci zatížila nákladní doprava.
Přišla změna životního stylu.

Po pečlivém zvážení možnosti rekonstrukce se investor rozhodl již neobývanou část objektu zbourat a postavit malý, nízkoenergetický dům,
který by vyhovoval současným požadavkům na energetickou úspornost, dispoziční řešení a komfort bydlení.

Návrh předkládá minimalistické pojetí rodinného domu. Respektuje původní koncept venkovských řadových objektů. V uličním pohledu vizuálně navazuje na starší, obývanou část, zachovává základní členění fasády i výšku střechy. Zastřešení asymetrickou sedlovou střechou nabízí využití podkroví, kde se nachází soukromá část s balkonem s výhledem do dvora. Šířka navrženého objektu je 5,5 m, délka 12,5 m.
Cílem dispozičního řešení je souhra zájmů manželského páru. Jen tak namátkou...pořádání historických akcí, výroba kostýmů, dezertů, rybolov, zahrada, kynologie a další a další.
Děkuji za spolupráci. Bylo mi potěšením.


/For many years, this traditional country house with outbuildings and a passage into the yard served its function.
Then, the municipal road was burdened by freight traffic. The way of life changed.

After careful consideration of reconstruction possibilities, the investor decided to tear down the uninhabited part of the building and build a small,
low-energy house that would meet the current requirements for energy efficiency, layout design and comfort of living.

The design presents a minimalist approach to a family house. It respects the concept of traditional rural terraced houses.
Viewed from the street, the house is visually connected to the old inhabited part. It retains the basic structure of the facade and the roof height.
Viewed from the back yard, it is more open. The asymmetrical gable roof offers the use of the attic as a private area with a balcony overlooking the backyard.
The proposed building is 5,5 metres wide and 12,5 metres long.
The aim of the layout proposal is a harmonious coexistence of a married couple. In this case, their interests include organizing historical events, making historical costumes, confectionery, fishing, gardening or dog breeding.
Thanks for your cooperation. It was a pleasure.