RODINNÝ DŮM S KANCELÁŘÍ,CHARBULOVA, BRNO - ČERNOVICE/FAMILY HOUSE WITH OFFICE, CHARBULOVA, BRNO - CERNOVICE

studie rekonstrukce objektu
/study of reconstruction

Řešený objekt se nachází ve dvorním traktu. Dvůr se zahradou slouží také obyvatelům třípodlažního uličního domu.
Jedná se o polosoukromý, uzamykatelný prostor, který dále přechází v zahradu. Stávající dům je jednopodlažní, nepodsklepený objekt
s jihovýchodní orientací do dvora. Jedná se o zděnou konstrukci s trámovým stropem a pultovou střechou. Podkroví není obytné a v současnosti
slouží jako skladový prostor.

Zadáním bylo navrhnout rekonstrukci dvorního objektu tak, aby vyhovovala současným požadavkům na bydlení.
Součástí záměru je kompletní zateplení domu, nová konstrukce krovu a střechy, ztužující železobetonový věnec v úrovni stropu, izolace proti vodě.
Návrh se týká také dispozičních změn. Vyčištění a prosvětlení dvora odstraněním přístavku. Těžištěm interiéru je obytný prostor s jídelnou a kuchyní,
na který navazuje soukromá část s ložnicí v přízemí a dětskými pokoji v patře. Část půdního prostoru, která je přístupná venkovním schodištěm,
bude využívána jako samostatná garsonka. Z důvodu vytvoření obytného podkroví bude objekt zvýšen o cca 1,5 m.

Stroze členěná fasáda je oživena pergolou nad vstupem s integrovaným sezením a dřevěnými rošty z latí, které budou sloužit jako zábradlí
u oken v podkroví s nízkým parapetem a také jako opora pro popínavé rostliny. Vstup je zdůrazněn dřevěnou terasou.
/This building is situated in a courtyard. The courtyard and the garden are also used by residents of a three-storey apartment building.
It is a semi-private lockable space with an adjacent garden.
The existing house is a one-storey, basementless building with the yard facing South-East.
The construction is built of masonry with a beamed ceiling and a shed roof. The attic serves as a storeroom.

The task was to design a reconstruction of the building so that it would meet the current requirements for housing. The project included a complete
thermo and hydro insulation, a new roof structure and a reinforced concrete support at the ceiling level. The proposal also includes layout changes.
The annex has been removed to let more sunlight in the yard. An open space with a kitchen,a dining and living room is the house’s focal point,
adjoined by a private part with a bedroom on the ground floor and a children’s room on the first floor. A part of the loft space accessible by an outside staircase
will be used as a separate studio apartment or an office. To create a habitable loft, the height of the building will be increased by 1,5 metres.

The simple facade is enlivened by a wooden construction for climbing plants that also functions as a railing for low-sill windows in the loft.
The entrance is accentuated by a wooden pergola with built-in seating.