RODINNÝ DŮM, RÁJEČKO/FAMILY HOUSE, RAJECKO

studie
/study

Mladá rodina uvažuje o koupi pozemku v nově rozparcelované části obce Ráječko - Padělky.
Svažitý, skalnatý pozemek o výměře 800 m2 je orientován na západ. Rozpočet na bydlení o cenu pozemku znatelně zhubnul.

Neztrácíme však optimismus a volíme energeticky, prostorově a finančně úsporné řešení.
Výsledkem je lehká nízkoenergetická dřevostavba vznášející se nad terénem na betonových patkách. Difuzně otevřená konstrukce je ze všech stran
ovívána vzduchem, což přináší klidný spánek projektantovi i investorovi.

Interiér nabízí modernizovanou světnici pod sedlovou střechou s posezením u krbu, jídelnou, kuchyní a velkým úložným prostorem v nábytkové stěně s nenápadnými posuvnými dveřmi do soukromé části s dětskými pokojíčky, koupelnou a ložnicí rodičů. Okna jsou uspořádána tak, aby umožňovala přehled
o dění v okolí. Z malé pracovny je vidět přímo do ulice, což je návrat k dobré tradici, kdy se lidé o sebe navzájem zajímají.


/A young family is considering buying a land in a newly parceled part of a village called Rajecko – Padelky.
The sloping and rocky plot with dimensions of 800 square metres is west-oriented. The budget was noticeably reduced by the price of the land.

The result is a lightweight, low-energy wooden structure hovering over the terrain on concrete footings. A vapour-diffusion open construction gets enough
airflow on all its sides which ensures a peaceful sleep for the project manager as well as the investor.

The interior offers a modern sitting room under a gable roof with a seating area by the fireplace, a dining room, a kitchen and a large storage space in a furniture
wall with a discreet sliding door leading to the private part with children’s rooms, a bathroom and a parent’s bedroom. The arrangement of windows enables
to keep track of what is going on around.
The small study has a view of the street which marks a return to a good tradition of when people were interested in each other’s lives.