Ing.arch. Hana Stoklasová


nar. 1985
2000-2004 gymnázium J.A.K. Uherský Brod
2004-2010 FA VUT Brno
2008-2009 Dimense architects
2010-2013 atelier DRNH


Architektura/Architecture

Znamená pro mě odpovědnost vytvořit prostor, kde se věci mohou dít přirozeně.
Místo, kde je podnětné trávit čas. Čemu se vymezujeme zdmi, které stavíme?
Snažím se nedělat jich příliš.
/To me, it means a responsible approach to designing a space in which life can unfold naturally.
A stimulating place to spend time in. What is delimited by the walls we build?
I try not to use them too much.


Socha/Sculpture

K dřevořezbě jsem se víceméně připletla. První socha byla ze staré, houbou prorostlé olše
určené na podpal. Dlátko jsem držela poprvé v životě. Od té doby se tomu věnuji.
/I got to woodcarving by chance. My first sculpture was made out of old alder
overgrown with fungus that was supposed to serve as firewood.
It was the first time I held a chisel in my hands and I’ve been doing it ever since.

+420 733 525 915 | hanastoklasa@gmail.com | Roštín 44, Kroměříž 768 03