HAVRAN/RAVEN

olše | výška 36 cm
/alder | height 36 cm

Zase ti indiáni. Jejich oblouk není obyčejný oblouk. Není částí kruhu, elipsy nebo třeba hyperbola. Možná proto vypadá, jako by byl živý.

/And the Indians again. Their arc is not an ordinary arc. It is not a part of a circle, an ellipse or a hyperbola. That might be why it looks so lively.