RODINOVA SLEČINKA/RODIN´S LADY

olše | výška 37 cm
/alder | height 37 cm

První socha. Inspirováno dílem A. Rodina. Rok 2012.

/My first sculpture. Inspired by A. Rodin.