SPOLU/TOGETHER

turecký ořech | výška 28 cm
/turkish walnut | height 28 cm

Pozitiv a negativ. Proužek papíru. Jedna čárka znamená negativ. Dvě čárky znamenají, že jste spolu.

/A positive and a negative. A pregnancy test. One line means negative. Two lines mean that you are together.