TORZO N.01 "HEY BABY!/TORSO N.01 "HEY BABY!"

ořech | výška 42 cm
/walnut | height 42 cm

Občas se dřevě najdete, co už tam je. Ale musíte mít štěstí.

/Sometimes when you get lucky, you find something that has been in the wood all along.