TORZO V DUBU/TORSO IN OAK

dub | výška 43 cm
/oak | height 43 cm

S dubem se pracuje krásně, když nemáte velké plány, které se musí stát hned.

/Working with oak is beautiful unless you have big plans that need to be carried out right away.