VLK/WOLF

olše | průměr 1 m
/alder | diameter 1 m

Reliéf z olšového dřeva je kopií díla současného haidského umělce.

/This alder wood relief is a copy of a contemporary Haida artist’s work.